درباره ما

به دل‌رنگ خوش آمدید!
وبسایت تفریحی-آموزشی-خبری دل‌رنگ تصمیم دارد تا با ایجاد فضایی مُفّرح و آموزنده لحظاتِ خوش و پُرباری را برای شما به ارمغان آورد.
تمامِ تلاش ما در دل‌رنگ آن است که به زمانِ با ارزشی که در اختیار ما قرار دادید احترام گذاشته و با مطالبی سودمند آن را سپاس گوییم.